Arvot

YHTEISÖLLISYYS

Seura toimii vahvasti vapaaehtoistoiminnan pohjalta, jolla tavoittelemme harrastamisen kustannusten kohtuullisuutta. Toimintamme kivijalka on mukana olevat lapset ja nuoret, aikuiset ja heidän mukanaan tulevat tukijoukot.

Haluamme mahdollisimman monen pelaajan ja vanhemman osallistuvan joukkueiden toimintaan, tätä kautta saamme seuralle vahvan yhteishengen. Luomme yhdessä tekemisen henkeä ja annamme perheille mahdollisuuden harrastaa yhdessä.

Seurassa pelaajat ja erilaiset toimijat muodostavat rikkaan yhteisön. Meillä autetaan, kannustetaan ja tuetaan toisia ja jaetaan omaa osaamista muille.

Seurassa osallistutaan mielellään tehtävien hoitamiseen pelaajana, valmentajana tai joukkuetoimijana. Sinulla on mahdollisuus olla mukana eri tavoin ja kehittää itseäsi yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on pitää seuran jäsenet entistä pidempään mukana seuran toiminnassa.


URHEILULLISUUS

Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan omaksumista ja siinä onnistumista.

Liikunta ja urheilu tuovat elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia kaikenikäisille.

Urheilullisuus seurassamme on hyvinvointia, kehittymistä ja onnistumista liikuntakasvatuksen kautta. Nukun riittävästi, syön ja juon terveellisesti, opin liikkuvaksi ja kasvan liikunnan avulla.


TAVOITTEELLISUUS, ILO JA INTOHIMO LAJIIN

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on tavoitteellinen ja monimuotoinen harjoittelu, jossa otetaan huomioon pelaajien yksilölliset erot.

Menestys vaatii sitoutumista ja harjoittelua, mutta ennen kaikkea se syntyy omasta intohimosta pelaamiseen. Menestys tarkoittaa kaikille eri asioita; toiselle se on joukkueena menestyminen, toisella maalinteon oppiminen. Onnistumisen elämykset syntyvät ilosta ja itsensä ylittämisestä. Me innostumme ja nautimme lajista.

Seura tukee ja antaa mahdollisuuksia kehittyä pelaajina, valmentajina ja joukkuetoimijoina.


SUVAITSEVAISUUS

Meistä mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on jokaisen perusoikeus. Harrastamisen aloittaminen meillä on helppoa.

Joukkueissa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä. Harjoittelussa huomioidaan kaikki tasapuolisesti ja jokainen hyväksytään ryhmään omana itsenään. Seuran tiedottaminen ja viestintä on avointa, joukkueissamme on avoin ja suvaitseva ilmapiiri.

Meillä opitaan liikunnallisen elämäntavan ja lajitaitojen lisäksi myös muiden kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta. Toimintakulttuurimme on rikastavaa, innostavaa, osaavaa ja kannustavaa.