FC RAUMAN TALOUDELLINEN HYÖTY YHTEISKUNNALLE VUOSITTAIN YLI 4,4 MILJOONAA EUROA

FC Rauma on mukana Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n UEFA GROW -hankkeessa, jossa selvitettiin seuran toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt.

Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta 2020. Mallinnuksen tulokset vahvistettiin FC Rauman osalta joulukuussa 2022, ja loppusummaksi muodostui 4,4 miljoonaa euroa. Tämä mallinnus on merkittävä vaikuttamisen työkalu, ja sitä se on mitä suuremmissa määrin myös paikallisella tasolla. Tällaisia työkaluja on kaivattu, sillä nyt pystymme kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden muodossa. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua tietoa. Suomen Palloliitto on tehnyt yhdessä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n kanssa jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta mallinnuksen, jonka ensimmäiset tulokset julkaistiin loppuvuodesta 2019. Mallinnusta tarkennettiin kesällä 2020, ja samalla mallinnuksen loppusumma oli kasvanut merkittävästi. Social Return On Investment (SROI) -mallinnus kertoo jalkapallon vaikuttavuudesta yhteiskuntaan kokonaistasolla. Jalkapalloon sijoitetun pääoman ns. sosiaalinen tuotto onkin merkittävä ollen tarkentuneiden tietojen perusteella vuositasolla noin 1,2 miljardia euroa.

Paikalliselle tasolle, seurojen käyttöön mallinnusta alettiin tuomaan loppuvuodesta 2020. Mallinnuksen tulokset vahvistettiin FC Rauman osalta joulukuussa 2022, ja loppusummaksi muodostui 4,4 miljoonaa euroa.

Summassa huomioidaan seuran toiminnan terveydenhuoltoon tuottamat säästöt, sosiaaliset hyödyt kuten vapaaehtoistyö ja koulutustulokset. Summan muodostavat myös suorat taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle olosuhderakentamiseen liittyvinä tuottoina, harrastemaksuina ja työpaikkoina.

On hienoa nähdä FC Rauman taloudellinen vaikuttavuus, mikä kertoo tekemämme työn tärkeydestä ja seuran merkityksestä, sekä huomata mitkä ovat vaikutukset, jos emme tätä työtä tee. FC Rauman toimintaan sijoitettu euro poikii itsensä moninkertaisesti takaisin. Meillä on merkittävä paikallinen rooli ja näiden lukujen kautta pystymme näyttämään, mitä tekemämme työ meille kaikille merkitsee.

Tämä mallinnus on merkittävä vaikuttamisen työkalu, ja sitä se on mitä suuremmissa määrin myös paikallisella tasolla. Tällaisia työkaluja on kaivattu, sillä nyt pystymme kertomaan ja kuvaamaan toimintaamme ja sen vaikuttavuutta numeroiden muodossa. Mukana työkalun kehittämisessä ovat muun muassa Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, joten taustalla on vahvaa osaamista ja tutkittua tietoa.

FC Rauman osalta 4,4 miljoonan euron sosiaalinen tuotto jakautuu alla kuvatulla tavalla sosiaalisten hyötyjen, terveydenhuollon säästöjen ja taloudellisten vaikutusten välillä.